winner
JAPAN 16
安食 賢一Kenichi Ajiki
松本 篤Atsushi Matsumoto
橋本 守容Morihiro Hashimoto
パク ヒョンチョルPark Hyunchul
仁木 匠Takumi Niki
佐藤 英和Hidekazu Sato
勝見 翔Sho Katsumi
水野 剛Tsuyoshi Mizuno
舛岡 尚Takashi Masuoka
本庄 富士雄Fujio Honjo
濱田 明憲Akinori Hamada
深田 剛Tsuyoshi Fukata
谷田 孝夫Takao Tanida
津村 友弥Tomoya Tsumura
江口 祐司Yuji Eguchi
仁木 治Osamu Niki