winner
JAPAN 16
櫛引 譲Yuzuru Kushibiki
野毛 駿平Shunpei Noge
東田 臣Shin Higashida
江口 祐司Yuji Eguchi
鈴木 猛大Takehiro Suzuki
安食 賢一Kenichi Ajiki
柿崎 耀Hikaru Kakizaki
谷田 孝夫Takao Tanida
深田 剛Tsuyoshi Fukata
佐藤 佑太郎Yutaro Sato
本庄 富士雄Fujio Honjo
大崎 裕一Hirokazu Osaki
大石 藍貴Aiki Oishi
黒川 智成Tomonari Kurokawa
長倉 奨Susumu Nagakura
榎股 慎吾Shingo Enomata