winner
JAPAN 16
井上 晋太郎Shintaro Inoue
粕谷 晋Susumu Kasuya
大崎 裕一Hirokazu Osaki
鈴木 猛大Takehiro Suzuki
村松 治樹Haruki Muramatsu
松本 嵐Arashi Matsumoto
佐藤 佑太郎Yutaro Sato
風間 佑太Yuta Kazama
浴本 昇吾Shogo Yokumoto
安食 賢一Kenichi Ajiki
橋本 守容Morihiro Hashimoto
野毛 駿平Shunpei Noge
赤松 大輔Daisuke Akamatsu
パク ヒョンチョルPark Hyunchul
榎股 慎吾Shingo Enomata
東田 臣Shin Higashida