winner
JAPAN 16
鈴木 猛大Takehiro Suzuki
赤松 大輔Daisuke Akamatsu
井上 晋太郎Shintaro Inoue
仁木 匠Takumi Niki
江口 祐司Yuji Eguchi
浴本 昇吾Shogo Yokumoto
大城 正樹Masaki Oshiro
粕谷 晋Susumu Kasuya
松本 嵐Arashi Matsumoto
東田 臣Shin Higashida
野毛 駿平Shunpei Noge
風間 佑太Yuta Kazama
榎股 慎吾Shingo Enomata
大崎 裕一Hirokazu Osaki
安食 賢一Kenichi Ajiki
村松 治樹Haruki Muramatsu