winner
JAPAN 16
安食 賢一Kenichi Ajiki
深田 剛Tsuyoshi Fukata
朝倉 聖也Seiya Asakura
津村 友弥Tomoya Tsumura
本庄 富士雄Fujio Honjo
勝見 翔Sho Katsumi
長倉 奨Susumu Nagakura
尾関 恭兵Kyohei Ozeki
星野 光正Mitsumasa Hoshino
清水 浩明Hiroaki Shimizu
榎股 慎吾Shingo Enomata
松本 篤Atsushi Matsumoto
赤松 大輔Daisuke Akamatsu
佐藤 英和Hidekazu Sato
座波 常輝Tsuneki Zaha
粕谷 晋Susumu Kasuya