winner
JAPAN 16
野毛 駿平Shunpei Noge
龍波 光彦Mitsuhiko Tatsunami
大崎 裕一Hirokazu Osaki
仁木 匠Takumi Niki
村松 治樹Haruki Muramatsu
パク ヒョンチョルPark Hyunchul
勝見 翔Sho Katsumi
赤松 大輔Daisuke Akamatsu
安食 賢一Kenichi Ajiki
黒川 智成Tomonari Kurokawa
荏隈 秀一Shuichi Enokuma
水野 剛Tsuyoshi Mizuno
片見 幸也Yukiya Katami
井上 晋太郎Shintaro Inoue
座波 常輝Tsuneki Zaha
江口 祐司Yuji Eguchi