winner
JAPAN 16
野毛 駿平Shunpei Noge
勝見 翔Sho Katsumi
鈴木 猛大Takehiro Suzuki
東沢 憲Ken Touzawa
仁木 匠Takumi Niki
東田 臣Shin Higashida
西山 純平Junpei Nishiyama
菅原 公一Koichi Sugawara
井上 晋太郎Shintaro Inoue
岩橋 咲弥Sakuya Iwahashi
榎股 慎吾Shingo Enomata
赤松 大輔Daisuke Akamatsu
安食 賢一Kenichi Ajiki
中島 広喜Kouki Nakajima
幕内 邦昌Kunimasa Makuuchi
星野 光正Mitsumasa Hoshino