winner
JAPAN 16
野毛 駿平Shunpei Noge
風間 佑太Yuta Kazama
正森 亮治Ryoji Masamori
鈴木 猛大Takehiro Suzuki
村松 治樹Haruki Muramatsu
大和久 明彦Akihiko Owaku
大城 正樹Masaki Oshiro
松永 和幸Kazuyuki Matsunaga
東沢 憲Ken Touzawa
榎股 慎吾Shingo Enomata
淺沼 之博Yukihiro Asanuma
江口 祐司Yuji Eguchi
梅田 伸二Shinji Umeda
座波 常輝Tsuneki Zaha
近藤 拓也Takuya Kondo
安食 賢一Kenichi Ajiki