winner
JAPAN 16
仁木 匠Takumi Niki
藍園 英樹Hideki Aizono
松本 嵐Arashi Matsumoto
黒川 智成Tomonari Kurokawa
柿崎 耀Hikaru Kakizaki
江口 祐司Yuji Eguchi
星野 光正Mitsumasa Hoshino
西川 利一郎Toshiichiro Nishikawa
前谷 芳宏Yoshihiro Maetani
勝見 翔Sho Katsumi
谷田 孝夫Takao Tanida
幕内 邦昌Kunimasa Makuuchi
大城 利樹Riki Oshiro
大崎 裕一Hirokazu Osaki
舛岡 尚Takashi Masuoka
藤原 徹也Tetsuya Fujiwara