winner
JAPAN 16
村松 治樹Haruki Muramatsu
酒井 雄基Yuki Sakai
西川 利一郎Toshiichiro Nishikawa
東田 臣Shin Higashida
藤原 徹也Tetsuya Fujiwara
幕内 邦昌Kunimasa Makuuchi
佐々木 亮輔Ryosuke Sasaki
榎股 慎吾Shingo Enomata
荏隈 秀一Shuichi Enokuma
仁木 治Osamu Niki
大崎 裕一Hirokazu Osaki
柿崎 耀Hikaru Kakizaki
佐藤 佑太郎Yutaro Sato
勝見 翔Sho Katsumi
粕谷 晋Susumu Kasuya
藍園 英樹Hideki Aizono