winner
JAPAN 16
鈴木 猛大Takehiro Suzuki
谷田 孝夫Takao Tanida
星野 光正Mitsumasa Hoshino
浴本 昇吾Shogo Yokumoto
榎股 慎吾Shingo Enomata
粕谷 晋Susumu Kasuya
村松 治樹Haruki Muramatsu
橋本 守容Morihiro Hashimoto
勝見 翔Sho Katsumi
仁木 治Osamu Niki
仁木 匠Takumi Niki
宮本 雄太Yuta Miyamoto
深田 剛Tsuyoshi Fukata
安食 賢一Kenichi Ajiki
松本 康寿Yasuyoshi Matsumoto
山下 尚人Naoto Yamashita